Default image

mellow

Installation av solcellsanläggningar fortsätter att öka i rask takt

Energimyndigheten presenterar statistik för solcellsproduktion och solcellsanläggningar i Sverige för 2022. Se artikel här på Energimyndigheten. Antalet nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige fortsätter att öka med nästan 50% fler installationer jämfört med föregående år (2021). År 2022 installerades 55 000 nya…