Bidrag för solceller 2023

Får man bidrag när man installerar solceller? Javisst! Det finns ett bidrag som kallas ”grönt avdrag” där du får 15% avdrag på arbets- och materialkostnaden. Från och med 1 januari 2023 är avdraget på 20% på arbets- och materialkostnaden! Det finns ett maxtak per år för detta bidrag på 50 000 kronor per person. Det bästa med detta bidrag är att avdraget görs direkt på fakturan; du behöver alltså inte ansöka om detta i efterhand.

En del leverantörer listar pris exklusive andra inklusive avdraget – så det kan vara värt att se vad det står i det finstilta när du jämför priser.

Om det är en person som kan göra det gröna avdraget så är det maximala totalkostnaden för solcell-systemet 333 333 kronor, då 15% av denna summa blir ungefär 50 000 kronor. Det går dock att dela upp det gröna avdraget mellan flera personer som bor i samma hushåll.

Funderar du på att komplettera din solcellsanläggning med batteri så är detta extra förmånligt då det finns ett större avdrag att göra för just batterier.

Bidrag för batteri till solceller?

Om du väljer att installera batteri till din solcellanläggning får du göra ett avdrag på hela 50% på arbets- och materialkostnaden. Detta gäller även laddboxar. Då batterier fortfarande är väldigt dyra kan man dock ganska snabbt komma upp i maxavdraget 50 000 kronor per person och år, det kan då vara bra att flera i hushållet kan utnyttja avdraget för att kunna få ”rabatten” på hela ditt batteri/system.

Bidrag för laddboxar

Precis som för batterier är avdraget för laddboxar 50% av arbets- och materialkostnaden. Läs mer på Laddbox Hemma om laddning för elbilar.

Vilka regler gäller det gröna avdraget?

Det finns några regler, som dock är ganska enkla att förstå när det gäller det gröna avdraget, nämligen dessa:

  • Maxavdraget är 50 000 kronor per person och år, för två personer som äger samma fastighet är det 100 000 kronor tillsammans.
  • Det gröna avdraget påverkar inte rot- eller rutavdraget.
  • Det gröna avdraget gäller bara anläggningar som är anslutna till elnätet.
  • Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt samma år för att kunna göra avdraget, här räknas såklart även eventuella avdrag med rut och rot.
  • Det gröna avdraget gäller arbetet och materialet, inte resor och eventuell projektering. Det finns en schablon som kan användas för beräkning av avdraget vilket är att arbetet och material beräknas till 97% av totalpriset. Alltså får du 50% avdrag på 97% av ditt totalpris (som kan inkludera resor och projektering).
  • Fastigheten måste ägas av dig eller er. Bostadsrätt är medräknad.
  • Företaget som gör installationen måste uppfylla vissa villkor, till exempel vara godkänt för F-skatt och skilja kostnader för arbete och material från övriga kostnader.