Ordlista

När du har börjat intressera dig för solceller/solpaneler så kommer du säkert i kontakt med nya ”spännande” ord som kanske ibland kan kännas främmande. Vi har sammanställt det mesta du behöver ha koll på för att förstå dig på det mesta om solceller/solpaneler.

AC
Alternating Current – Alltså växelström. Det är den typ av ström du har i dina uttag hemma.

Amper – A
Ström mäts i Amper, förkortas ofta A.

Azimutvinkel
Solcellernas riktning avseende på väderstreck. När man behandlar solceller så brukar man räkna söder = 0 grader, väster = 90 grader, öster -90 grader och norr = 180 grader.

Clipping
När solenergisystemets effekt är högre än växelriktarens maximaleffekt och därmed den energi som inte går att tillgodogöra sig (förloras).

DC
Direct current – Likström. Används i batterier.

Direkt strålning/solljus
Ljus som träffar direkt utan reflektion innan.

Diffus strålning/solljus
Ljus som reflekteras eller passerar något på vägen, till exempel moln eller dimma vilket gör att effekten av solljuset blir sämre.

Egenförbrukning
Den del av den producerade elen som hushållet själv använder sig utav.

Elhandelsföretag
Elhandelsföretaget köper och säljer el, här kan du själv välja vilket företag du vill använda; det behöver inte vara samma som elnätsföretaget. Vad du betalar för elen och även vad du får för elen du producerar kan variera mellan företaget så det kan vara värt att jämföra. Även eventuella andra tjänster kan variera mellan företaget.

Elnätsföretag
Elnätsföretaget äger elnäten. Dessa företag har ofta ensamrätt för geografiska områden – och du kan inte byta till ett annat elnätsföretag.

Huvudsäkring
Säkringen på hela din elanläggning. Denna begränsar och skyddar för hur mycket el du kan använda samtidigt. En högre huvudsäkring ger en dyrare månadskostnad. En vanlig huvudsäkring kan vara 20 A, då kan man ta ut ungefär 14 000 W samtidigt om man belastar de tre faserna lika mycket.

kW
Kilowatt – 1 kW motsvarar 1000 W effekt.

kWh
Enhet av energi över tid. 1 kWh är 1000 W under en timma.

Off grid

On grid

Solcell
Halvledarmaterial som omvandlar solenergi till elektrisk energi.

Solpanel
En solpanel består av flera solceller och finns i olika utformning, kapacitet och storlekar.

Verkningsgrad
Hur effektivt solljuset omvandlas till elektrisk energi. Solpanelerna/solcellerna har en verkningsgrad men även växelriktaren har en verkningsgrad (dock mycket högre än solpanelerna).

Växelriktare
En apparat som omvandlar likström till växelström. I solpanelsammanhang är det denna som omvandlar likström från solpanelerna till växelström som kan användas i till exempel en fastighet.

Återbetalningstid
Den tid det tar att betala tillbaka investeringen av solcellsanläggningen. Det blir ett uppskattat värde baserat på uppskattat energipris i framtiden och även hur mycket solpanelerna beräknas producera per år.