Leasa eller köpa solceller?

Att investera i solceller är ofta lönsamt – men för den delen är det inte en liten investering. Det mest förmånliga är att utöka sitt bolån och baka in investeringen – om det finns utrymme för detta. Billigare ränta än på ett bolån är svårt att uppnå.

Utöka bostadslånet för solceller

Bostadslån har din fastighet som säkerhet och tack vare detta får man en en förmånlig ränta. Då solcellerna är en del av din bostad kan det finnas möjlighet att baka in en solcellsinvestering i ditt bolån. Kanske har du redan utrymme att utöka ditt bolån – annars kan det finnas möjlighet att göra en ny värdering av din bostad för att utöka ditt låneutrymme. SBAB och Boli har gjort en analys som visar att värdet på ett hus ökar med cirka 135 000 kronor om det har solceller installerat – alltså ungefär kostnaden av en solcellinstallation. En ny värdering av din bostad borde alltså; allt annat lika; vara ungefär lika mycket som din installationskostnad. En ny värdering av sitt hus/bostadsrätt kan man oftast göra gratis av en lokal mäklare.

Låna till solceller

En del installatörer erbjuder speciella, skräddarsydda och ganska förmånliga lån för solcellinstallationer men också de flesta storbanker erbjuder lån för solcellsinstallationer. Hör med din nuvarande bank vad de kan erbjuda – men glöm inte att jämföra mellan flera banker för att förhandla till dig det bästa upplägget. Ett pris för ett solcellslån ligger i dagsläget (september 2022) hos Swedbank på cirka 3.15% ränta, hos SEB på 2,40% och hos Nordea på 2,65%.

Hur mycket du får låna till solceller eller andra energiförbättrande åtgärder varierar mellan bankerna, men oftast från cirka 30 000 upp till 400 000 kronor, ibland ännu högre.

Leasing av solceller

Ett tredje alternativ är att leasa solcellerna till en månadskostnad. Månadskostnaden och upplägget varierar mellan olika installatörer, men räkna med från cirka en tusenlapp i månaden och uppåt. En del har flexibla avtal där du kan köpa loss din solcellanläggning när du vill.

Nackdelar med leasing av solceller

  • Det är inte du som är ägare av solcellanläggningen
  • Om du skulle sälja din fastighet så blir leasingavgiften en kostnad – istället för om du hade ägt solcellsanläggningen; en tillgång
  • Slutkostnaden blir ofta högre än att du skulle köpt den från början
  • Då en solcellsanläggning ökar fastighetens värde så lönar det sig oftast att äga sin anläggning

Fördelar med leasing av solceller

  • Under leasingavtalet brukar underhåll och service av anläggningen ingå
  • Du slipper den höga investeringskostnaden
  • En del avtal tillåter dig att köpa loss anläggningen, gör att du kan ”skjuta upp” din investering men ändå nyttja solcellerna på en gång