Installation av solcellsanläggningar fortsätter att öka i rask takt

Energimyndigheten presenterar statistik för solcellsproduktion och solcellsanläggningar i Sverige för 2022. Se artikel här på Energimyndigheten.

Antalet nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige fortsätter att öka med nästan 50% fler installationer jämfört med föregående år (2021). År 2022 installerades 55 000 nya solcellsanläggningar, vilket innebar en total installerad effekt på cirka 800 MW. Totalt finns det nu nästan 2,4 GW installerade solceller i landet, vilket motsvarar produktionen av 2 terawattimmar el per år. Göteborg är den kommun med störst installerad effekt på 83 MW. De mindre och medelstora solcellsanläggningarna har ökat mest och finns nu på både villatak, flerbostadshus, kontor och industrier. Energimyndigheten förutspår att solelproduktionen kommer att fördubblas under de närmaste två åren.

Leave a Reply